danderd
ieder beeldje telt

Het digitaliseren van een film in meer detail

Kwaliteit van de film

De kwaliteit van het de filmkopie hangt af van de: kwaliteit van de film; lichtbron, lens en fotocamera. Achteraf kan een digitale film met software nog verder worden verbeterd.

Film verzamelt stof en is gevoelig voor krassen en kan slechte lassen hebben. Dus wordt de film eerst schoongemaakt en worden lassen gerepareerd

De belichting

Door gebruik te maken van een diffuse lichtbron wordt de zichtbaarheid van krassen verder verminderd. Voor de lichtbron wordt LED licht gebruikt zodat de film niet warm wordt of zelfs gaat smelten. Voor kleurenfilm is de kleur van het LED licht van belang. De voeding van de LED is van belang om constant licht te hebben zonder 50Hz interferentie.

Bij het kopiëren van een film is het meestal voldoende om de belichting, contrast en kleur per scene in te stellen en niet per beeld. Bij een nieuwe scene kan een nieuwe optimale instelling worden gekozen. Het is zaak deze belichting, contrast en kleur bij de (digitale) opname al goed te krijgen, ofwel de gebruikte lichtbron achter de film en de camera-instellingen moeten goed staan. Achteraf kan met software de belichting, contrast en kleur nog verder worden verbeterd.

Softwarematige verbetering

Stabiliseren

De film zal tijdens het transport door de camera telkens één frame (afstand tussen de perforatie bij 8mm film) verplaatst worden. Het opgenomen beeld zal, door de mechanische onnauwkeurigheid van het transport van de filmcamera, niet precies tussen de perforatiegaten gepositioneerd worden. Iets soortgelijks komt voor bij de projectie. Hierdoor lijkt het beeld, ook al is het met een statief opgenomen, iets te trillen op het projectiescherm. Door de beelden van één scene met elkaar te vergelijken is het beeld, achteraf, softwarematig te stabiliseren: het beeld komt mooi stil te staan.


September 1944 slag om de schelde, origineel

Slag om de schelde

September 1944 slag om de schelde, vermindering stof en krassen

Slag om de schelde

Slechte las

Agfa Geavaert 8mm film uit 1944